Deň advokácie tento rok aj v Ružomberku.

Slovenská advokátska komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v jej zozname, so sídlom v Bratislave. A keďže základnou úlohou advokácie je pomáhať uplatňovať ústavné práva a záujmy klientov – fyzických, ale aj právnických osôb, každoročne táto komora organizuje Deň advokácie, v rámci ktorého advokáti poskytujú právnu pomoc bezplatne. Ide o podujatie konajúce sa vo všetkých krajských, ale aj niektorých okresných mestách na Slovensku. Tento rok toto, dnes už celkom obľúbené podujatie, zavíta aj do Ružomberka a to 22. apríla, keď v priestoroch Mestského úradu, v čase od 9,00 h do 14,00 hod, budú advokáti poskytovať právnu pomoc spočívajúcu v konzultáciách pre občanov, bez nároku na honorár. Ambíciou advokácie je aj touto formou, prispieť k právnemu prostrediu na Slovensku, ktoré má vzbudzovať dôveru a právne istoty občanov, podnikateľov, firiem a iných subjektov, v zákonnosť právneho poriadku a činnosť justície. Na podujatí sú vítaní všetci, ktorí sa potrebujú poradiť od kvalifikovaných advokátov
a usmerniť pri riešení svojich životných situácii.

JUDr. Vladimír Herich, PhD., poverený zástupca Slovenskej advokátskej komory.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close