Deň advokácie tento rok aj v Ružomberku.

Slovenská advokátska komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov...

Read More