Advokátska kancelária a správcovská kancelária

Advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 2587 a správca zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pod značkou S619, podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Služby

Advokátske služby

Advokátske služby

advokátska prax podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení záklona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov

Konkurzný správca

Konkurzný správca

správcovská činnosť v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close